Kad sākas cilvēka dzīvība?

No dabaszinātniskā viedokļa nav nekādu šaubu, ka cilvēka dzīvība sākas tajā brīdī, kad saplūst viņa vecāku dzimumšūnas. Zigota – šūna, kas radusies spermatozoīda un olšūnas saplūšanas rezultātā satur informāciju par visām cilvēku raksturojošām iedzimtajām individuālajām īpašībām: dzimumu, acu, matu un ādas krāsu, sejas vaibstiem, u.c. Apaugļošanās rezultātā radusies šūna – zigota, satur sevī visu cilvēka ģenētisko kodu, kāds tas vēlāk šūnu dalīšanās procesā pāriet uz […]

Lasīt vairāk

Mīlestība un iemīlēšanās

Cilvēka dzīvē pienāk tāds laiks, kad blakus mīlestībai uz Dievu, Tēvzemi un savu ģimeni tas sāk izjust simpātijas arī pret pretējo dzimumu. Šī stiprā aizraušanās nereti tiek skaidrota kā visaptveroša un dziļa mīlestība, lai gan, kā teica kāds mācīts psihologs, no simpātijas līdz empātijai ir tāls ceļš. Izjustās simpātijas ļauj skatīt izvēlēto personu kā to, kuras klātbūtne rada daudz prieka un laimes. Ir patīkami, ka […]

Lasīt vairāk

Māte Terēze par dzīvības svētumu

Jēzus kļuva par bērnu, lai mūs mācītu mīlēt bērnu. Bērna acīs es redzu dzīvības garu, Dieva Garu. Mums ir jāuzupurējas, lai aizsargātu dzīvību. Ir alkas pec materiālajām lietām. Cilvēkiem vajag vairāk mašīnu, vairāk tehnikas, bet ģimenes dzīvei neatliek laika.   Kad premjerministrs Neru ieradās atklāt musu bērnunamu Deli, viņš skatījās uz pamestajiem bērniem, kurus mēs bijām pieņēmuši, un teica: “‘Rupējieties par šiem bērniem. Varbūt kāds […]

Lasīt vairāk

Citāti par dzīvību

Cilvēka dzīvība ir bezgalīgi dārga, jo tā ir Dieva mīlestības dāvana, kas cilvēkam piešķirta uz mūžiem. Pāvests Jānis Pāvils II   Civilās varas pienākums ir aizstāvēt cilvēka pamattiesības. Tiesības uz dzīvību nav atkarīgas ne no kāda atsevišķa cilvēka, nedz no vecāku gribas vai politiskas varas, jo šīs tiesības izriet no pašas cilvēka dabas un tās skar cilvēku no viņa ieņemšanas brīža līdz viņa nāves stundai. […]

Lasīt vairāk

HUMANAE VITAE

Pāvesta Pāvila VI enciklika HUMANAE VITAE par atbilstošu cilvēka dzimstības regulēšanu Cienījamiem Brāļiem Patriarhiem, Arhibīskapiem, Bīskapiem, kā arī citiem Ordinārijiem, kas uztur mieru un kopību ar Apustulisko Krēslu, katoliskās pasaules garīdzniecībai un ticīgajiem un arīdzan visiem labas gribas cilvēkiem.   Cienījamie Brāļi un dārgie Dēli! Sveiciens un Apustuliskā Svētība. Dzīvības tālāknodošana 1.   Ļoti svarīgais cilvēka dzīvības tālāknodošanas pienākums, kas dara laulātos par brīviem un atbildīgiem […]

Lasīt vairāk

AAM – biežāk uzdotie jautājumi

1.    Kas ir auglības atpazīšanas metode? Auglības atpazīšanas metodi (AAM) izmanto tajās ģimenēs, kas izvēlējušās dabīgas laulāto attiecības. Šis dzīvesveids palīdz apzināti, brīvi un prātīgi regulēt intervālus starp bērniņu piedzimšanu. Metode balstā uz sievietes un vīrieša reproduktīvās sistēmas anatomijas un fizioloģijas zināšanām, kas ļauj diezgan precīzi noteikt pāra auglības un neauglības cikliskumu. Abu auglība ir kopējā vērtība, ko nemēģina mākslīgi ietekmēt. 2.    Kāpēc AAM ir […]

Lasīt vairāk

Aborts

Man pašai nekas nepieder – arī mana pagātne. Vieglāk ir savu pagātni neatcerēties, jo atmiņas sāp. Saprotu, ka pagātnē izdarītais ir bijis slikti un grēcīgi. Aborts parasti tiek darīts aiz egoisma. Paldies Dievam, ka Viņš man ir dāvājis divas meitas. Apprecējos, kad man bija astoņpadsmit gadi, pēc gada piedzima mana pirmā meita. Kad vīrs atnāca no armijas, pieteicās mūsu otrais bērniņš. No sākuma to ļoti […]

Lasīt vairāk

Mīlestības uzvara

Kad manai meitiņai bija četri gadi, bet manam mazajam puisītim – 9 mēneši, es atkal biju stāvoklī! Bet šoreiz tā bija “nejaušība”, neveiksmīga kontracepcija. Bērns nebija “ieplānots” arī tālākā nākotnē; un tomēr, viņš bija klāt. Manī dzima maza dzīvībiņa, ko es tūlīt uztvēru, tūlīt pieņēmu, tūlīt mīleju! Manam garam un manam ķermenim tā nebija problēma. Viņš, tāpat kā citi, bija mīlestības bērns, viņš būs, viņš […]

Lasīt vairāk

Kāpēc cilvēki nolemj garīgi adoptēt vēl nedzimušu bērnu?

Ermīns: Dievs ir dzīvība. Tas ir brīnums, kad tiek radīts bērns, jauns cilvēks, jauna dzīvībiņa, kuru Dievs jau ir iekļāvis savos plānos. Jauns cilvēciņš, kas sevī apvieno abus vecākus. Es lūdzos tāpēc, lai netiktu izjaukts šis skaistums un, lai piepildītos tas, ko Dievs ir paredzējis, jo, kas būtu, ja Marija būtu izdarījusi abortu…?   Veronika: Patiesībā šī nav pirmā reize, kad es šādā veidā lūdzos. […]

Lasīt vairāk

Pāvests Pāvils VI par encikliku Humanae Vitae

1968. gada 31. jūlijā (Sākotnēji publicēts Katoļu Baznīcas Vēstnesī, Nr.16. 1998. gada 2. augustā, 12.-13.lpp.). Šodien ir nepieciešamība izteikties par encikliku „Humanae Vitae”, kuru šonedēļ publicējam, par dzimstības regulēšanu. Jau pieņemam, ka esat iepazinušies ar šo pāvesta dokumentu, vismaz būtiskajās atziņās. Tā nav vienīgi deklarācija par negatīvo morālo likumu, kas izslēdz jebkuru darbību, kas nepieļauj prokreāciju (cilvēka ieņemšanu)(n.14). Vispirms tā ir pozitīva norāde uz laulāto […]

Lasīt vairāk