Pilnīgas pašatdeves nozīme

Šis teksts sagatavots semināram „Ģimene – Latvijas nākotne un cerība”, kas notika Daugavpilī 2008. gada 13. decembrī, svinot Baznīcas dokumentu Humanae Vitae-40 un Christifideles Laici-20 gadskārtas Dzimumu atšķirība starp vīrieti un sievieti pieder pie Dieva Radītāja kārtības, lai katrs cilvēks atbilstošā veidā ņemtu dalību viņa mīlestības noslēpumā. Pateicoties mīlestībai, ar kuru vīrietis un sieviete ienāk dziļā dzīvības kopībā, viņš aicina katru dzīvot ne tikai savas […]

Lasīt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par garīgu adopciju

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par garīgu adopciju 1. Kas ir garīgā adopcija? Garīgā adopcija ir lūgšana ieņemta, bet vēl nedzimuša bērna nodomā. Bērna, kura dzīvība mātes klēpī ir apdraudēta. Lūgšana ilgst deviņus mēnešus. Cilvēks, kurš apņemas garīgi adoptēt kādu vēl nedzimušu bērniņu, apņemas katru dienu visu šo deviņu mēnešu laikā lūgties vienu rožukroņa noslēpumu (Tēvs mūsu …, 10 Esi sveicināta Marija …, Gods lai […]

Lasīt vairāk

Aborts

Aborts – viennozīmīgi jebkurā gadījumā ir slepkavība. Bērnam ir tiesības dzīvot Pārpublicēts no priestera Ilmāra Tolstova bloga Nu tā. Ir pienācis laiks arī man teikt kādu vārdu. Pirms dažām nedēļām man zvanīja kādas slimnīcas (neminēšu vārdus, lai saglabātu konfidencialitāti) nodaļas galvenā ārste un lūdz mani iesvētīt nodaļu. Es jautāju – kas par lietu? Viņa teica, ka pirms viņi pārvācās no citas nodaļas, šajās telpās bija […]

Lasīt vairāk

No Katoļu Baznīcas katehisma par abortiem

2270 Cilvēka dzīvība ir pilnībā jāciena un jāaizsargā jau kopš tās ieņemšanas brīža. Jau no pirmā tā eksistences brīža, ir jāatzīst šī cilvēka tiesības, kas tam pienākas kā personai un kuru vidū ir arī ikvienas nevainīgas radības tiesības uz dzīvību. “Pirms nekā tevi izveidoju mātes miesās, es tevi pazinu, un pirms nekā tu nāci pasaulē, es tevi svētīju.” ( Jer 1, 5) “Mani kauli tev […]

Lasīt vairāk

Lūgšanas par ģimeni

Lūgšana par ģimeni Svētā ģimene, svētī un sargā ģimenes visā pasaulē. Lai tās ir nesaraujamām mīlestības saitēm vienotas, uzticīgas saņemtajām žēlastībām un pienākumiem. Dari, lai tās dzīvotu pēc Dieva likumiem, lai viņu dzīve būtu tavas dzīves atspulgs un lai tās reiz varētu būt līdzdalīgas tavā laimē Debesīs. Amen. Sv. Jāņa Pāvila II lūgšana par ģimenēs Dievs, Tu esi tēvišķības aizsākums debesīs un virs zemes. Tēvs, […]

Lasīt vairāk

Lūgšana par labu sievu

Labais Dievs, ja Tu esi lēmis man dzīvi laulībā, tad es lūdzu Tavu svētību tai meitenei, kura būs mana nākamā sieva. Lai viņa, ar tavas žēlastības palīdzību, saglabā savu nevainību, un arī es viņas dēļ lai palieku šķīsts, – tā, lai mēs varētu pilnībā viens otram piederēt, atbalstot viens otru katrā dzīves mirklī. Dievs, palidzi man atrast to, kuru Tu esi man lēmis par dzīves […]

Lasīt vairāk

Lūgšana par labu vīru

Labais Dievs, ja Tu esi lēmis man dzīvi laulībā, tad es lūdzu Tavu svētību tai meitenei, kura būs mana nākamā sieva. Lai viņa, ar tavas žēlastības palīdzību, saglabā savu nevainību, un arī es viņas dēļ lai palieku šķīsts, – tā, lai mēs varētu pilnībā viens otram piederēt, atbalstot viens otru katrā dzīves mirklī. Dievs, palidzi man atrast to, kuru Tu esi man lēmis par dzīves […]

Lasīt vairāk