30. septembris – 5. diena

Lai patiesība par Pēdējo Tiesu vada mūsu domas, prioritātes un izvēles šeit virs zemes. Lasījums Un ķēniņš atbildēs viņiem un sacīs: Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Mt 25, 40 Pārdomas Jēzus pastarās tiesas tēlojums beidzas ar šo atmodinošo ideju: ļaunie, kuri nerūpējās par citiem viņu visdažādākajās vajadzībās (bads, slāpes, svešinieki, kailums, [...]
Lasīt vairāk

29. septembris – 4. diena

Lai iemiesošanās noslēpums stiprina mūsu dedzību aizsargāt dzīvību. Lasījums Un eņģelis sacīja: „Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs [...]
Lasīt vairāk

28. septembris – 3. diena

Mēs lūdzam spēku no Dieva šajā 40 dienu kampaņā, kad cenšamies aizstāvēt cilvēka dzīvību. Lasījums Tādēļ es jums saku nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs – ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc Ražu šķūņos; jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk [...]
Lasīt vairāk

27. septembris – 2. diena

Lūgsimies, lai draudžu gani nenovēršas no būtiskā uzdevuma aizstāvēt cilvēka dzīvību. Lasījums Tanīs dienās, mācekļu skaitam pieaugot, hellēnistu starpā radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnes dienišķajā apkalpošanā paliekot neievērotas. Apd 6,1 Pārdomas Ir jaunas dienas rītausma. Jeruzalemē valda satraukums. Daudzi no tiem, kas veltīja sevi ticībai, kļuva par mācekļiem (vārds „māceklis” nozīmē tāds, kurš mācās). Nepieredzētais cilvēku skaita pieaugums Baznīcā bija brīnums un neapšaubāmi [...]
Lasīt vairāk

26. septembris – 1. diena

Lai mēs spētu izmantot „40 dienas dzīvībai” kampaņu, piesaucot Dieva žēlsirdību un apžēlošanos par tiem, kas ir iesaistīti aborta grēkā. Lasījums Pūtiet Ciānā ragu, gavēni svētiet, sasauciet sapulci! Pulciniet ļaudis svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdaiņus, lai līgavainis iznāk no savas istabas un līgava no sava kāzu pajuma! No lieveņa līdz pat altārim lai priesteri raud, kas kalpo Kungam, lai saka: „Taupi, [...]
Lasīt vairāk