31. oktobris – 36. diena

Mēs lūdzam atvērtību uz bērniem Lasījums Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.” Rad 1, 27-28 Pārdomas Dieva nodoms ir, ka [...]
Lasīt vairāk

30. oktobris – 35. diena

Lūgsimies par sievietēm, kuras pēc aborta nespēj pašas sev piedot izdarīto. Lai viņas saprot, ka tiem, kas ir Jēzū Kristū, nav nosodījuma. Lasījums Svētīgi tie, kam noziegumi piedoti un grēki apklāti. Svētīgs tas vīrs, kuram Kungs grēku nepieskaita. Rom 4, 7- 8 Pārdomas Iepriekš minētajā Rakstu vietā apustulis Pāvils, runājot par attaisnošanu ticībā, atsaucas uz Dāvida vārdiem 32. psalmā (Ps 32, 1-2). Neskatoties uz Dāvida […]

Lasīt vairāk

29. oktobris – 34. diena

Lai mēs nonāktu pie atziņas, ka dievišķā dzīvība attiecībās rada cilvēka dzīvību. Lasījums Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas iesākumā bija pie Dieva. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts. Jņ 1, 1- 3 Pārdomas „Iesākumā” bija Dievs. Vienmēr, pirms visiem laikiem, tur bija Dievs. Tieši šis Dievs- Bībeles Dievs, svētā Jāņa evaņģēlija […]

Lasīt vairāk

28. oktobris – 33. diena

Lai mēs tiekam pārņemti ar patiesību, ka Dievs velta personīgu un individuālu uzmanību mums katram un ikviena cilvēka dzīvībai. Lasījums Kad raugos Tavās debesīs, Tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko esi radījis, – kas ir cilvēks, ka Tu atceries to, un cilvēkbērns, ka Tu to glabā? Tu to noliec tik drusku zem dieviem, ar godu un slavu  Tu to kronē, liec tam valdīt pār […]

Lasīt vairāk

27. oktobris – 32. diena

Tā kā mēs lūdzamies par abortu izbeigšanos, lūgsimies arī par grūtniecības krīzes centru skaita pieaugumu visā pasaulē. Lasījums Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli; un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa. Atkl 12, 4b – 5 Pārdomas Jums nav nepieciešams […]

Lasīt vairāk

26. oktobris – 31. diena

Lūgsimies par ārstiem, lai viņu zināšanas par cilvēka ķermeni izvērstos sajūsmā un apbrīna par Dievu, kurš to ir radījis. Lasījums Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” Ps 139, 16 Pārdomas Cilvēki – Dieva gobelēni. 139. psalms atklāj Dieva lielumu un citādību. Tajā izceltas Viņa dievišķās īpašības: Dievs ir […]

Lasīt vairāk

25 oktobris – 30. diena

Lai tie, kuri domā veikt abortu, spētu saprast, ka viņu bērns jau eksistē un jau ir patiesa persona. Lasījums Pūtiet Ciānā ragu, gavēni svētiet, sasauciet sapulci! Pulciniet ļaudis svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdaiņus, lai līgavainis iznāk no savas istabas un līgava no sava kāzu pajuma! No lieveņa līdz pat altārim lai priesteri raud, kas kalpo Kungam, lai saka: „Taupi, Kungs, savu [...]
Lasīt vairāk

24. oktobris – 29. diena

Slavēsim Dievu par Viņa līdzjūtību, piedodot mūsu grēkus un pārkāpumus. Slavēsim Dievu par to, ka Viņu iepriecina žēlsirdības parādīšana. Lasījums Kur ir tāds Dievs, kā Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā Savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas? Jo Tev patīk žēlastība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Pārdomas Miha bija [...]
Lasīt vairāk

23. oktobris – 28. diena

Lūgsimies par abortu veicēju un visu abortu aizstāvju atgriešanos. Lasījums Mazgājieties, šķīstaities, pārtrauciet savus ļaunos darbus Manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt! Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni! Is 1, 16 – 17 Pārdomas ADievs ir taisnīgs. Džefersona memoriāla (Vašingtonas apgabalā) iekšpusē ir uzrakstīti Tomasa Džefersona nemirstīgie vārdi: „Es trīcu bailēs par savu dzimteni, kad [...]
Lasīt vairāk

22. oktobris – 27. diena

Lūgsimies pazemību, strādājot Dieva Valstības labā. Lasījums Esiet tādā pārliecībā kā Jēzus Kristus, kas, Dieva veidā būdams, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam. Bet Viņš atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu. Kļūdams cilvēkiem līdzīgs, Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks. Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Fil 2, 5-8 Pārdomas Mēs varam paveikt neierobežoti daudz, ja mums nerūp, kam par to būs atzinība. [...]
Lasīt vairāk