29. februāris – 4. diena

29. februāris – 4. diena
Lai iemiesošanās noslēpums stiprina mūsu dedzību aizsargāt dzīvību. Lasījums Un eņģelis sacīja: „Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs [...]
Lasīt vairāk

28. februāris – 3. diena

Mēs lūdzam spēku no Dieva šajā 40 dienu kampaņā, kad cenšamies aizstāvēt cilvēka dzīvību. Lasījums Tādēļ es jums saku nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs – ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc Ražu šķūņos; jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk [...]
Lasīt vairāk

27. februāris- 2. diena

27. februāris- 2. diena
Lūgsimies, lai draudžu gani nenovēršas no būtiskā uzdevuma aizstāvēt cilvēka dzīvību. Lasījums Tanīs dienās, mācekļu skaitam pieaugot, hellēnistu starpā radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnes dienišķajā apkalpošanā paliekot neievērotas. Apd 6,1 Pārdomas Ir jaunas dienas rītausma. Jeruzalemē valda satraukums. Daudzi no tiem, kas veltīja sevi ticībai, kļuva par mācekļiem (vārds „māceklis” nozīmē tāds, kurš mācās). Nepieredzētais cilvēku skaita pieaugums Baznīcā bija brīnums un neapšaubāmi [...]
Lasīt vairāk

26. februāris– 1. diena

26. februāris– 1. diena
Lai mēs spētu izmantot „40 dienas dzīvībai” kampaņu, piesaucot Dieva žēlsirdību un apžēlošanos par tiem, kas ir iesaistīti aborta grēkā. Lasījums Pūtiet Ciānā ragu, gavēni svētiet, sasauciet sapulci! Pulciniet ļaudis svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdaiņus, lai līgavainis iznāk no savas istabas un līgava no sava kāzu pajuma! No lieveņa līdz pat altārim lai priesteri raud, kas kalpo Kungam, lai saka: „Taupi, [...]
Lasīt vairāk

Kampaņa “40 DIENAS PAR DZĪVĪBU” 2020

Kampaņa “40 DIENAS PAR DZĪVĪBU” 2020

Mīļie brāļi un māsas Kristū!   Ar prieku varu pavēstīt, ka  ” 40 dienu par dzīvību ” kampaņa  notiks Gavēņa laikā no 26. februāra līdz 5. aprīlim. Pavasara kampaņa Latvijā notiks pirmo reizi – līdz šim visu mēģinājām darīt rudenī. Kampaņa paredzēta pie ” Sievietes Veselības Centra ”  Rīgā, Cēsu ielā 31. Sīkāka informācija , zvanot kampaņas direktorei Silvitai Kravalei pa tālruni 25342585 vai rakstot […]

Lasīt vairāk