5. aprīlis – noslēgums

5. aprīlis – noslēgums

Lūgsimies, lai „40 dienu dzīvībai” liecība nes bagātīgus augļus un lai mēs no jauna sākam ik dienas uzbrukt elles vārtiem, līdz Kungs mūs sagaidīs pie Debesu vārtiem! Lasījums Uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs. Mt 16, 18b Pārdomas Kad mēs lasām šo pantu, mēs parasti domājam, ka Kungs apsola, ka Baznīca, kas ir Viņa Miesa, izturēs visus uzbrukumus, kas […]

Lasīt vairāk

5. aprīlis – 40. diena

Pievērsīsim skatu Jaunajai Jeruzālemei, kurā nāves vairs nebūs. Lasījums Un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nebūs vairs nāves, ne bēdu, ne vaidu, ne sāpju, jo bijušais pagājis. Un tas, kas sēdēja tronī, sacīja: Lūk, es visu daru jaunu. Atkl 21, 4- 5a Pārdomas Ikviena darbība, ko mēs uzņemamies dzīvības svētuma aizstāvībai, ir pravietiska tik lielā mērā, kādā tā norāda uz dienu, kad […]

Lasīt vairāk

4. aprīlis – 39. diena

Lūgsimies, lai brīvprātīgie, kas darbojas dzīvības aizstāvības jomā, noguruma un drosmes zuduma vietā iemanto prieku par brīnumiem, kurus līdz šim ir piedzīvojuši, kā arī dedzīgākas kalpošanas žēlastību, Dievam mūs vedot pretī uzvarai. Lasījums Par to jūs priecāsieties, ja arī tagad, ja tas vajadzīgs, nedaudz skumstat dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas daudz vērtīgāka par ugunī pārbaudītu zeltu, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad parādīsies […]

Lasīt vairāk

3. aprīlis – 38. diena

Lūgsimies, lai tie, kas piedalās šajā miermīlīgajā akcijā, izplata žēlsirdību un žēlastību, atceroties, ka Kristus neizturas pret viņiem tā kā viņi būtu pelnījuši savu grēku dēļ. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst.  Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Mt 5, 43-44 Pārdomas Iespējams, daudzi neuzskata, ka šī […]

Lasīt vairāk

2. aprīlis– 37. diena

Lūgsimies, lai mēs ikviens šodien saliktu sevi par dzīvu upuri Dievam, upurējot visu, kas ir mūsos par tiem, kas ik dienas tiek upurēti uz ērtību un izdevīguma altāra. Lasījums Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums! Rom 12, 1 Pārdomas Tā kā viss ir lielākam Dieva godam, tad arī […]

Lasīt vairāk

1. aprīlis – 36. diena

Mēs lūdzam atvērtību uz bērniem Lasījums Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.” Rad 1, 27-28 Pārdomas Dieva nodoms ir, ka [...]
Lasīt vairāk