30. septembris – 8. diena

Lai žēlsirdīgā samarieša mīlestība iedvesmo mūsu tautas sirdis un prātus. Lasījums Tad Jēzus iesāka un sacīja: Kāds cilvēks, iedams no Jeruzalemes uz Jēriku, iekrita slepkavu rokās. Tie viņu aplaupīja un ievainoja, un, atstājuši pusdzīvu, aizgāja. Bet gadījās, ka kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, viņu ieraudzījis, pagāja garām. Tāpat arī levīts, kad bija tanī vietā, viņu redzēdams, pagāja garām. Bet kāds samarietis, iedams [...]
Lasīt vairāk

29. septembris– 7 . diena

29. septembris– 7 . diena
Lai mēs no sirds ilgojamies atbrīvot apspiestos. Lasījums Kunga gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds. Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu. Lk 4, 18-19 Pārdomas Šis Rakstu fragments ir ļoti pazīstams. Par to ir daudz sprediķots, tas ir aprakstīts grāmatās un [...]
Lasīt vairāk

28. septembris- 6. diena

Lai apzinoties dzīves īslaicīgumu, piešķiram tai arvien lielāku vērtību. Lasījums Atceries Radītāju savās jaunības dienās, pirms [..] vēl sudraba dzīves pavediens trūkst un zelta trauks saplīst, smeļamais spainis pie avota izkalst un sabrūk, pats smeļamais skritulis salūst un iekrīt akā. Tiešām, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir [...]
Lasīt vairāk

27. septembris- 5. diena

27. septembris- 5. diena
Lai patiesība par Pēdējo Tiesu vada mūsu domas, prioritātes un izvēles šeit virs zemes. Lasījums Un ķēniņš atbildēs viņiem un sacīs: Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Mt 25, 40 Pārdomas Jēzus pastarās tiesas tēlojums beidzas ar šo atmodinošo ideju: ļaunie, kuri nerūpējās par citiem viņu visdažādākajās vajadzībās (bads, slāpes, svešinieki, kailums, [...]
Lasīt vairāk

26. septembris- 4. diena

26. septembris- 4. diena
Lai iemiesošanās noslēpums stiprina mūsu dedzību aizsargāt dzīvību. Lasījums Un eņģelis sacīja: „Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs [...]
Lasīt vairāk

25. septembris – 3. diena

Mēs lūdzam spēku no Dieva šajā 40 dienu kampaņā, kad cenšamies aizstāvēt cilvēka dzīvību. Lasījums Tādēļ es jums saku nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs – ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc Ražu šķūņos; jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk [...]
Lasīt vairāk

24. septembris- 2. diena

24. septembris- 2. diena
Lūgsimies, lai draudžu gani nenovēršas no būtiskā uzdevuma aizstāvēt cilvēka dzīvību. Lasījums Tanīs dienās, mācekļu skaitam pieaugot, hellēnistu starpā radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnes dienišķajā apkalpošanā paliekot neievērotas. Apd 6,1 Pārdomas Ir jaunas dienas rītausma. Jeruzalemē valda satraukums. Daudzi no tiem, kas veltīja sevi ticībai, kļuva par mācekļiem (vārds „māceklis” nozīmē tāds, kurš mācās). Nepieredzētais cilvēku skaita pieaugums Baznīcā bija brīnums un neapšaubāmi [...]
Lasīt vairāk

Kampaņa “40 Dienas par Dzīvību” 2020. gada rudens

Kampaņa “40 Dienas par Dzīvību” 2020. gada rudens

   No 23.septembra līdz 1.novembrim Latvijas galvaspilsētā, Rīgā notiks kampaņa “40 Dienas par Dzīvību”. Tā ir starptautiski koordinēta lūgšanu, gavēņa, miermīlīgas klātbūtnes, kā arī sabiedrības informēšanas kampaņa, kur Dievam atvēlēta pirmā vieta. Tā nav politiska kampaņa. Kampaņas mērķis ir risināt abortu krīzes problēmu vietējā līmenī – glābt vēl nedzimušu bērnu dzīvības, glābt viņu ģimenes locekļu dzīves no pēcaborta traumām, iedvesmot sirdis un prātus attieksmes maiņai […]

Lasīt vairāk

23. septembris – 1. diena

23. septembris – 1. diena
Lai mēs spētu izmantot „40 dienas dzīvībai” kampaņu, piesaucot Dieva žēlsirdību un apžēlošanos par tiem, kas ir iesaistīti aborta grēkā. Lasījums Pūtiet Ciānā ragu, gavēni svētiet, sasauciet sapulci! Pulciniet ļaudis svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdaiņus, lai līgavainis iznāk no savas istabas un līgava no sava kāzu pajuma! No lieveņa līdz pat altārim lai priesteri raud, kas kalpo Kungam, lai saka: „Taupi, [...]
Lasīt vairāk