31. oktobris– 39. diena

Lūgsimies, lai brīvprātīgie, kas darbojas dzīvības aizstāvības jomā, noguruma un drosmes zuduma vietā iemanto prieku par brīnumiem, kurus līdz šim ir piedzīvojuši, kā arī dedzīgākas kalpošanas žēlastību, Dievam mūs vedot pretī uzvarai. Lasījums Par to jūs priecāsieties, ja arī tagad, ja tas vajadzīgs, nedaudz skumstat dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas daudz vērtīgāka par ugunī pārbaudītu zeltu, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad parādīsies […]

Lasīt vairāk

30. oktobris– 38. diena

Lūgsimies, lai tie, kas piedalās šajā miermīlīgajā akcijā, izplata žēlsirdību un žēlastību, atceroties, ka Kristus neizturas pret viņiem tā kā viņi būtu pelnījuši savu grēku dēļ. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst.  Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Mt 5, 43-44 Pārdomas Iespējams, daudzi neuzskata, ka šī […]

Lasīt vairāk

29. oktobris– 37. diena

Lūgsimies, lai mēs ikviens šodien saliktu sevi par dzīvu upuri Dievam, upurējot visu, kas ir mūsos par tiem, kas ik dienas tiek upurēti uz ērtību un izdevīguma altāra. Lasījums Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums! Rom 12, 1 Pārdomas Tā kā viss ir lielākam Dieva godam, tad arī […]

Lasīt vairāk

28. oktobris– 36. diena

Mēs lūdzam atvērtību uz bērniem Lasījums Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.” Rad 1, 27-28 Pārdomas Dieva nodoms ir, ka [...]
Lasīt vairāk

27. oktobris– 35. diena

Lūgsimies par sievietēm, kuras pēc aborta nespēj pašas sev piedot izdarīto. Lai viņas saprot, ka tiem, kas ir Jēzū Kristū, nav nosodījuma. Lasījums Svētīgi tie, kam noziegumi piedoti un grēki apklāti. Svētīgs tas vīrs, kuram Kungs grēku nepieskaita. Rom 4, 7- 8 Pārdomas Iepriekš minētajā Rakstu vietā apustulis Pāvils, runājot par attaisnošanu ticībā, atsaucas uz Dāvida vārdiem 32. psalmā (Ps 32, 1-2). Neskatoties uz Dāvida […]

Lasīt vairāk

26. oktobris– 34. diena

Lai mēs nonāktu pie atziņas, ka dievišķā dzīvība attiecībās rada cilvēka dzīvību. Lasījums Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas iesākumā bija pie Dieva. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts. Jņ 1, 1- 3 Pārdomas „Iesākumā” bija Dievs. Vienmēr, pirms visiem laikiem, tur bija Dievs. Tieši šis Dievs- Bībeles Dievs, svētā Jāņa evaņģēlija […]

Lasīt vairāk

25. oktobris– 33. diena

Lai mēs tiekam pārņemti ar patiesību, ka Dievs velta personīgu un individuālu uzmanību mums katram un ikviena cilvēka dzīvībai. Lasījums Kad raugos Tavās debesīs, Tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko esi radījis, – kas ir cilvēks, ka Tu atceries to, un cilvēkbērns, ka Tu to glabā? Tu to noliec tik drusku zem dieviem, ar godu un slavu  Tu to kronē, liec tam valdīt pār […]

Lasīt vairāk

24. oktobris– 32. diena

Tā kā mēs lūdzamies par abortu izbeigšanos, lūgsimies arī par grūtniecības krīzes centru skaita pieaugumu visā pasaulē. Lasījums Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli; un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa. Atkl 12, 4b – 5 Pārdomas Jums nav nepieciešams […]

Lasīt vairāk

23. oktobris– 31. diena

Lūgsimies par ārstiem, lai viņu zināšanas par cilvēka ķermeni izvērstos sajūsmā un apbrīna par Dievu, kurš to ir radījis. Lasījums Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” Ps 139, 16 Pārdomas Cilvēki – Dieva gobelēni. 139. psalms atklāj Dieva lielumu un citādību. Tajā izceltas Viņa dievišķās īpašības: Dievs ir […]

Lasīt vairāk

22. oktobris– 30. diena

Lai tie, kuri domā veikt abortu, spētu saprast, ka viņu bērns jau eksistē un jau ir patiesa persona. Lasījums Pūtiet Ciānā ragu, gavēni svētiet, sasauciet sapulci! Pulciniet ļaudis svētiet sapulci, aiciniet kopā vecajos, pulciniet bērnus un zīdaiņus, lai līgavainis iznāk no savas istabas un līgava no sava kāzu pajuma! No lieveņa līdz pat altārim lai priesteri raud, kas kalpo Kungam, lai saka: „Taupi, Kungs, savu [...]
Lasīt vairāk