1. novembris– noslēgums

1. novembris– noslēgums

Lūgsimies, lai „40 dienu dzīvībai” liecība nes bagātīgus augļus un lai mēs no jauna sākam ik dienas uzbrukt elles vārtiem, līdz Kungs mūs sagaidīs pie Debesu vārtiem! Lasījums Uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs. Mt 16, 18b Pārdomas Kad mēs lasām šo pantu, mēs parasti domājam, ka Kungs apsola, ka Baznīca, kas ir Viņa Miesa, izturēs visus uzbrukumus, kas […]

Lasīt vairāk

1. novembris– 40. diena

Pievērsīsim skatu Jaunajai Jeruzālemei, kurā nāves vairs nebūs. Lasījums Un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm, un nebūs vairs nāves, ne bēdu, ne vaidu, ne sāpju, jo bijušais pagājis. Un tas, kas sēdēja tronī, sacīja: Lūk, es visu daru jaunu. Atkl 21, 4- 5a Pārdomas Ikviena darbība, ko mēs uzņemamies dzīvības svētuma aizstāvībai, ir pravietiska tik lielā mērā, kādā tā norāda uz dienu, kad […]

Lasīt vairāk